Zahraniční experti ocenili inovatívnosť výskumného projektu CEMBAM v piešťanskom NÚRCH-u

posted in: Novinky | 0

Zahraniční experti ocenili inovatívnosť výskumného projektu CEMBAM  v piešťanskom NÚRCH-u Výskumný projekt CEMBAM z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, implementujúci sa cez Výskumnú agentúru, spolufinancovaný Európskou úniou sa zameriava na výskum a vývoj v oblasti pokročilých medicínskych terapií. Konzorcium CEMBAM pozostáva … Continued

CEMBAM – Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby

posted in: Novinky | 0

CEMBAM – Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby Kód ITMS204+: 313011V358 Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Operačný program: Integrovaná infraštruktúra Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií Špecifický cieľ: 9.4 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom … Continued

Medical Vision o.z. je partnerom projektu CEMBAM

posted in: Novinky | 0

Medical Vision o.z. je partnerom projektu CEMBAM- Centra medicínskych a bioaditívnych technológií, ktorého cieľom je vybudovanie špičkového pracoviska regeneratívnej medicíny a tkanivového inžinerstva (viac v sekcií Veda a výskum)