Občianske združenie Medical vision vzniklo v roku 2011 a združuje fyzické a právnické osoby aktívne vo vede a výskume.
Medical vision je aktívne aj v organizovaní odborných podujatí a popularizácií vedy a výskumu.