Občianske združenie Medical vision vzniklo v roku 2011 a združuje fyzické a právnické osoby aktívne vo vede a výskume.
Medical vision je aktívne aj v organizovaní odborných podujatí a popularizácií vedy a výskumu.
Našimi členmi sú vedúce osobnosti v oblasti výskumu biomaterálov, kmeňových buniek, aditívnej výroby a klinickej medicíny.
Naši členovia sú riešiteľmi medzinárodných grantov, APVV, KEGA a VEGA