Našim cieľom a  je podpora špičkovej vedy a výskumu na Slovensku,
s víziou spolupráce a prepojenia biomedicínskeho a aplikovaného výskumu