CEMBAM – Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby

posted in: Novinky | 0

CEMBAM – Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby Kód ITMS204+: 313011V358 Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Operačný program: Integrovaná infraštruktúra Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií Špecifický cieľ: 9.4 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom … Continued